Studiereiser

Du trenger ikke å reise i det hele tatt. Men hvis du vil, kan du velge opptil fem studiereiser uavhengig av hvilken linje du går på. Alle våre studiereiser er frivillige.

Derfor er studiereisene på Risøya frivillige:

Vi er opptatt av klima og miljøproblematikk. Derfor kan du velge å ikke fly til utlandet, og likevel få et fullverdig folkehøyskoleår.

Vi vil at kostnadene for et folkhøyskoleår skal være lave.

Vår erfaring er at en del elever ikke ønsker å reise bort fra øya etter at de har blitt kjent med stedet og folkene, men heller vil være så mye og så lenge som mulig på Risøya.

Dersom du velger å delta på en studiereise, kommer denne kostnaden som et tillegg. Dersom du velger å ikke reise, vil du følge undervisningsopplegget hjemme på øya sammen med flertallet av elevene.

Risøyveien 15, 4912 Gjeving
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no